akupressur

Akupressur är en välkänd metod inom kinesisk och japansk läkekonst.
Kortfattat kan man säga att akupressur är en kombination av massage och akupunktur fast man använder händerna, fingrarna, istället för nålar.

I akupressur jobbar man med akupunkturpunkterna längs kroppens meridianer för att påverka kroppens energiflöde.
När energin rör sig harmoniskt i vår kropp mår man bra och håller sig frisk.
Har man obalans i kroppens energiflöde löper man större risk att bli sjuk.

Jag har sett positiva resultat på hästar som är oroliga inför olika situationer, när de behandlats med akupressur blir hästarna mer fokuserade och lugna inför uppgiften.
Det är till exempel bra inför resor, tävlingsmoment och andra tillfällen där hästen upplever spänning eller stresspåslag.
Under behandlingen är det vanligt att spänningar släpper vilket hästarna ofta visar genom att gäspa, som syns på bilden här ovanför.